O podjetju

Brušenje in poliranje kovin Ravnikar je podjetje, ki se v največji meri ukvarja s površinskim obdelovanjem mnogih kovinskih izdelkov, kot so npr. sanitarne armature, pohištvena okovja, razni ročaji, kopalniška oprema, trgovinska oprema, sestavni deli za gospodinjske aparate, dekoracije za poslovne objekte, avtomobilske dekoracije, ograje, okrasni stebrički ter še mnogo drugih stvari.
Podjetje je svoje obratovanje pričelo pred približno 20 leti. Podjetje je bilo uradno ustanovljeno leta 1994. Skozi leta je podjetje napredovalo in pridobivalo različne načine obdelave, hkrati pa je z razvijanjem novih tehnik bilo potrebno povečati delavski kolektiv.
Nova naročila in zahteve strank so postajale vse zahtevnejše, zato je bilo potrebno poleg nakupa drugih aparatur in strojev razmišljati o novem, večjem prostoru, ki bi olajšalo delo zaposlenim, končni izdelki pa bi morda zato bili tudi še kvalitetnejše izdelani. Zato je največji korak podjetje naredilo leta 2009, ko se je celotna proizvodnja iz najemniških prostorov preselila v lastni, večji obrat v okolico Domžal. Podjetje trenutno zaposluje 10 redno zaposlenih ljudi različnih starosti z različnimi znanji, izobrazbo in veščinami. Ker se zavedamo, da »na mladih svet stoji«, h kakovosti izdelkov našega podjetja pripomorejo tudi mladi strojniki, ki nam s svojim znanjem že zelo veliko pripomorejo in pomagajo pri našem delu.
Podjetje se danes lahko pohvali tudi z mednarodnim sodelovanjem, saj naše stranke prihajajo iz tujine, natančneje iz Madžarske, Italije in Nemčije.
Svoja obzorja skušamo čimbolj razširiti tudi z obiski različnih sejmov po sosednjih državah.