Vizija

“Postati želimo ugleden, zanesljiv in prepoznaven ponudnik kovinsko predelovalne industrije na domačem in  tujem trgu, ter se uvrstiti med 15 največjih izvoznikov te panoge”

Strateške cilje podjetja združujemo na naslednji način:

Povišati poslovne prihodke na domačem in tuje trgu.

Razširitev proizvodnje polizdelkov.

Povišanje izkoriščenosti kapacitet.

Pomladiti kaderZaposliti bolj izobražen kader.

Namenti večji pomen izobraževanju.

Razbremeniti podjetnika.

Ohranitev dobre klime v podjetju